Bohrfutter/biegsame Wellen

Bohrfutter

Art-Nr.: 3449000801

Schnellspannbohrfutter

Art-Nr.: 3449000803

Zahnkranzbohrfutter

Art-Nr.: 3449000804

Bohrfutterschlüssel S8-K30

Art-Nr.: 34490237

Bohrfutterschlüssel S14-KG

Art-Nr.: 3449023700

Bohrfutterschlüssel S2

Art-Nr.: 3449023701

Bohrfutterschlüssel S2 lang

Art-Nr.: 3449023702

Zahnkranzbohrfutter

Art-Nr.: 3449023800

Schnellspannbohrfutter

Art-Nr.: 3449023901

SDS-Adapter

Art-Nr.: 34490240

Biegsame Welle 950 mm

Art-Nr.: 34490339

Schnellspannbohrfutter

Art-Nr.: 3449063100
Nicht alle Artikel sind permanent in allen Filialen verfügbar.
© Made with by Martin Tappe